adidas 收集出生日期以符合 私隱政策

登錄完成

You will receive a confirmation to

 

adidas & Stan Smith

Stan Smith logo shoe

adidas & Stan Smith

Stan Smith 認可出品

從網球場走到時尚街頭,adidas Stan Smith 都是潮流經典。 闊別多年,adidas Stan Smith現在將以大家熟識的形象隆重回歸。


時尚品味的更新,傳統形象的保留,忠於原著的造型,全新Stan Smith展示出最有代表性的象徵形象。大家不用再引頸以待, 全新Stan Smith系列經已隆重推出。你的選擇

清除全部
類別: Originals
Refine